Návštěva evropského parlamentu v Bruselu

24. – 26.října 2022

S Michaelou Šojdrovou před budovou parlamentu v Bruselu

S velkou radostí a pokorou jsem přijala pozvání paní europoslankyně Michaely Šojdrové do Bruselu. Dva dny jsem mohla dělat mouchu na stěně a pozorovat, jak ten náš velký Brusel funguje. Konkrétně šlo o zasedání výboru AGRI, který se, jak už název napovídá, zabývá v EU zemědělskými tématy. Reálně to znamená, že téměř cokoli, co Evropská komise v oblasti zemědělství navrhne, musí projít právě přes zmiňovaný, vlastně specializovaný výbor, který se zabývá tématy v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, jakosti zemědělské produkce, lesnictví a agrolesnictví a především se významně podílí na utváření evropské Společné zemědělské politiky.

Příklad: Komise ví, že je v rámci Green dealu třeba efektivněji měřit a snižovat emise skleníkových plynů, a tak navrhuje, aby se u větších (tzn. například nad více jak stopadesátihlavé stádo krav) agro-podniků začaly emise měřit. Výbor AGRI na to při zasedání aktivně reaguje a poslanci si postupně předávají slovo. V tomto případě se například návrh komise výboru moc nelíbil. Kráva není auto a zemědělský podnik podle nich není průmyslový závod. Není to správná rétorika vůči zemědělcům a číslo sto padesát hlav je podle europoslanců navíc naprosto náhodně a nesmyslně zvoleno. Téměř jednomyslně se výbor shodl na tom, že takhle by se vůči zemědělcům určitě vystupovat nemělo a poslanci proto navrhnou úpravy textu.

Zasedání výboru AGRI

Potravinová bezpečnost

Během mé návštěvy v Bruselu jsem měla možnost se účastnit dokonce několika dalších zasedání. Ať už to bylo zasedání právě o zmiňovaných „zemědělských“ emisích, nebo třeba o tom, jak zajistit v době krize kvalitní potraviny pro všechny. Panelisté představovali svoje životní a podnikatelské příběhy, přednášeli fakta, tabulky anebo čistě komentovali situaci ze svého pohledu. Další z takových zajímavých příspěvků jsme vyslechly na téma potravinové bezpečnosti ze strany Pekka Pesonena, generálního tajemníka COPA-COGECA, mezinárodní organizace zastupující zemědělce napříč celou Evropou.

Potravinová bezpečnost (zjednodušeně řešeno, dostatek potravin pro naší populaci) je pro Evropskou unii velké téma. Jak sám Pesonen říká, žijeme v době, kdy celou věc ovlivňují takzvaná 4C tedy: Covid, Crisis (war), Cost (energies) a Climate (změna klimatu). Je třeba brát téma potravinové bezpečnosti tedy na výsost vážně a připustit si, že bude třeba (a to nejen vhledem ke zelené dohodě) dělat jisté kompromisy. Velmi dobře hodnotil Pesonen veškerý přínos mladých farmářů společnosti. A tak tu na závěr zazněla moc hezká věta: „Reward the young farmer that thinks progresively! “  (odměňte toho mladého farmáře, který myslí progresivně)

Ukrajina

Na celou problematiku potravinové bezpečnosti je samozřejmě těžké se dívat starou optikou, máte-li v Evropě, opravdu na prahu vlastních hranic válku. Celé úterní jednání zasadil do kontextu velmi rychle náměstek ministerstva zemědělství z Ukrajiny, Markian Dmytrasevych. Po jeho úvodním přednesu o tom, že 20% orné půdy na Ukrajině bylo již v únoru tohoto roku zaminováno a tedy nemožno obdělávat, jsme myslím všichni zase dosedli pevně nohami na zem. Následně byla řeč o vyhlídce na další rok a dalším očekávaném poklesu 20%, z celkové produkce. To znamená, že Ukrajinské hospodářství má do dalšího roku vyhlídku maximálně 60% svého výkonu. Řeč byla o tzv. koridorech solidarity, o exportu přes Oděsu, rozdílném rozchodu kolejí mezi EU a Ukrajinou, ale také o výpadcích energií.

Na mně osobně celý Markianův přednes působil velmi silně. On sám byl klidný, zato já, jsem měla co dělat, abych svoje emoce udržela. Když žádal o výpomoc s dieslovými generátory a zároveň hluboce děkoval představitelům EU za všechno, co už pro Ukrajinu EU udělala, bylo to opravdu velmi emocionální.  

s Janem Osúchem, vrchním mediální poradcem frakce Evropské lidové strany EPP Group

Poděkování

Jsem moc vděčná, že jsem se mohla takového zasedání účastnit. Nejde ani o to, co konkrétního se člověk dozví, ale být alespoň na chvíli opět v realitě, kterou jsme se ze těch několik málo měsíců naučili už zase úspěšně ignorovat, je neuvěřitelně hodnotné. A to nejde nutně jen o válku. Jde o celkovou perspektivu, o nadhled.

Děkuji paní Šojdrové ještě jednou za pozvání a královské uvítání do parlamentu. Děkuji za péči, kterou jste mi věnovala a děkuji celému Evropskému parlamentu za práci, kterou dělá.

Kdo je Michaela Šojdrová a Evropská lidová strana EPP, které je Michaela součástí?

Michaela je od roku 2014 poslankyní Evropského parlamentu.  Zde působí od začátku ve Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT) a od druhého volebního období také ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI). V něm prosazuje lepší životní podmínky pro hospodářská zvířata a hájí zájmy malých a středních zemědělců. Paní Šojdrová je od roku 1989 členkou KDU-ČSL.

EPP

Evropská lidová strana (EPP) je středo-pravicová politická skupina Evropského parlamentu. V současnosti je největší politickou skupinou v Evropském parlamentu. Jejími členy jsou například strany KDU-ČSL a TOP 09 a hnutí STAN.

Tento článek vznikl s podporou kanceláře europoslankyně Michaely Šojdrové (Evropská lidová strana).