• Aktuální

    Řepka jako rukojmí?

    Fakta o řepce. Z celkové výměry orné pudy v ČR je řepka 14 %. Například obilniny 47 %[1] Agrofert je z celkové výměry řepky vlastníkem 6 % z nich, zbytek připadá na soukromníky nebo zemědělské firmy z Francie a USA[2] Dotace pro zemědělce se v ČR udělují vztažené k výměře obdělávané půdy, tj. nezávisle na plodině.[3] Výkupní cena řepky je významně vyšší než u jiných plodin, a proto je pro svobodné tržní hospodářství a potažmo každého zemědělce relativně přitažlivá.[4] Dvě třetiny celkového objemu zpracované řepky připadá na výrobu potravinářského oleje[5]. Tepelně stabilní a z hlediska výživy velice kvalitní[6] Řepka je na rozdíl od pšenice (nejvíce zastoupená na českých polích) protierozní plodinou, a to předně díky svému hlubokému kořenovému…